Kendo

Denne gangen skal vi gå nærmere inn på en japansk kampsport som heter kendo. Kendo betyr direkte oversatt sverdvei. Det er en moderne kampsport som har sine røtter fra samuraiene og deres kamp med sverd eller katana som samuraienes langsverd heter. Kendo forsøker å beholde tradisjonelle budo-verdier tuftet på gammel japansk kultur. Kendo praktiseres både som en øvelses- eller livsvei og som ren idrett med konkurranser og mesterskap.

Budo kendo1Historisk bakgrunn

Budo samaraiKendo oppstod på 1600-tallet. 1500-tallet var preget av full borgerkrig i Japan. Forløperen til kendo, kenjutsu var da Samuraienes ledende sverdkunst. Kenjutsu består bare av kata. På 1500-tallet var dette en tilstrekkelig treningsform. Dette fordi samuraiene hadde kamper og dueller å utføre sverdkunsten i. Kata som bokstavelig betyr form, er et japansk ord som beskriver et detaljert mønster av bevegelser som blir utført enten alene eller i par. Kata blir benyttet i mange tradisjonelle japanske kunstarter. Dette kan for eksempel være teaterformer som kabuki og skoler for teseremonier (chadō). Kata er likevel mest kjent for sin tilstedeværelse i kampsporter. Kata blir brukt i de fleste tradisjonelle japanske og okinawanske kampsporter, slik som karate, kendo, aikido, judo, iaidō, jōdō, jujutsu og kenjutsu. Etter borgerkrigsperioden ble det på 1600-tallet fred igjen. Da ble det nødvendig å utvikle en sverdkunst der de kunne ha en simulert kamp uten nødvendigvis å drepe hverandre. I middelalderen utviklet japaneren Ito Ittosai Kagehisa sverdkunsten som er opphavet til moderne kendo. På slutten av 1600-tallet regner man med at det fantes mer enn to hundre ulike sverdskoler og sverdkunster. Kendo-pensumet inneholder både gamle kata og simulert kamp. Det siste som fullkontakts konkurransesport.

Utførelse og våpen

I kendo blir det brukt et bambussverd som kalles shinai. I tidligere tider ble det også benyttet et tresverd kalt bokuto eller til og med en ekte katana. Med disse våpnene kunne utfallet bli både alvorlige skader eller døden. Derfor ble shinai utviklet. Da kunne man fullføre et fullt slag i kamp uten å være redd for å skade motstanderen. Fremdeles blir bokuto brukt til kata. For å fokusere konsentrasjonen og for å lære riktig pusteteknikk blir det brukt et angrepsskrik kiai i utførelsen av hver teknikk. For å få et gyldig treff på motstanderen, må en med den fremre delen av shinaien treffe definerte mål på kroppen: Toppen på hodet (men), begge håndledd (kote), eller magen (do). En kan også gjøre stikk mot strupen (tsuki) med tuppen av shinai. Alle treffpunktene er godt beskyttet av rustningen. Utøveren skal også vise en god holdning og god kiai.

Budo kendoFørsteinntrykket av Kendo er at det er en støyende, aggressiv og voldelig fullkontakt kampsport. På grunn av den gode beskyttelsen og vekten som legges på presisjon og stadig øving og repetisjon av grunnteknikker, er det en kampkunst der man kan ta seg helt ut både fysisk og mentalt, uten at det går på bekostning av sikkerheten. Fri kamp som man ser i kendo gir kampkunsten et preg av uforutsigbarhet, der man til enhver tid må yte maksimalt. Et tidels sekunds uoppmerksomhet, og motstanderen din har en mulighet til å overvinne deg. Det er derfor viktig at du er konsentrert og utviser ro. Det er på samme måte som når du holder på med en annen kampsport som karate, spiller poker på nett for eksempel hos videopoker.no eller spiller poker i en ordentlig turnering. Du er nødt til å ha fullt fokus eller et sinn som vann. Det betyr at du ikke gjør eller røper noe av din strategi, men går hurtig og bestemt inn når du er klar. Beholder du ikke roen med et sinn som vann vil du ikke lykkes verken i karate, videopoker, kendo eller virkelig poker. Du røper ingen ting på forhånd med bevegelser eller tvil, men akter hurtig og bestemt når du er klar. Da er sjansen for suksess størst og du bruker ikke mer ressurser og energi enn hva du behøver. Da oppnår du resultater med minst mulig bruk av ressurser samtidig som risikoen for tap reduseres. Kendo trenes over hele verden av mennesker av begge kjønn og i alle aldre, og er en kampkunst man kan trene hele livet. Kendo er en lite utbredt kampkunst i Norge. Kendo er en sport som passer like godt for jenter som for gutter.

Utrustning og sikkerhet

Budo kendo utstyrI Kendo ble det ikke utviklet noen form for beskyttelse før på begynnelsen av 1800-tallet. I Japan begynte man på begynnelsen av 1800-tallet å utvikle utstyr og beskyttelse som skulle hindre utøverne i å få alvorlige skader under trening. Dette ble bedre og bedre, og moderne kendo tok etter hvert form. Som i mange andre idretter er det en kontinuerlig utvikling av kendo-utstyret. Innføring av moderne materialer og nye utforminger skal forbedre sikkerheten og lette treningen. Kendo-rustningen er firedelt og består av Men (hjelm), Do (magebeskyttelse), Tare (beskyttelse for skrittet) og Kote (hansker). Under rustningen brukes som regel en tradisjonell mørkeblå drakt, bestående av Gi (jakke) og Hakama (vide bukser).

Graderingssystemet i Kendo

Budo danI kendo har man ikke et beltesystem eller andre synlige indikasjoner på graden man har. Graderingssystemet er delt i kyu- og dan-grader. Laveste er kyu grader. Du starter på 6. kyu og arbeider deg opp til 1. kyu. Det må ha gått tre måneder mellom hver gang man graderer seg til en ny kyu-grad. Deretter starter man på dan-gradene. I dag kommer man kun til 8. dan, selv om graden 10. dan i teorien fortsatt eksisterer. Moriji Mochida var den siste som hadde denne graden. Han døde i 1974 og 10. dan-graden med ham. I dag finnes det en håndfull 9. dan igjen i verden, men denne graden blir også mer og mer sjelden. 9. dan blir man kun ved å peke seg ut som en spesielt god 8. dan. Det er derfor mer en ærestittel i dag enn bevis på dyktighet. Forøvrig er 8. dans-eksamen verdens vanskeligste eksamen med en strykprosent på over 99%! Klarer du den er du med andre ord en dyktig kendoutøver.