Judo – en sport for alle

Judo er en av de mest berømte kampsportene, med opprinnelse på 1800-tallet. Ordet er sammensatt av “ju”, som betyr myk eller bøyelig, og “do”, som betyr vei eller måte. Det dreier seg altså om en sport der det å være myk og katteaktig er like viktig som å være stor og sterk. Derfor kan det være en sport for alle, uansett fysisk utgangspunkt.

Judo_throwI judo benytter man seg av ulike tekniker for å kaste eller kontrollere motstanderen, og målet er til slutt å få motstanderen ned på bakken og låst fast eller uskadeliggjort. Judo er derfor godt egnet til selvforsvar som ikke eskalerer til slag og spark.

Judo har vært en olympisk gren siden OL i Tokyo, Japan, i 1964, og er organisert gjennom IJF, som står for International Judo Federation. I dag har også kvinner lov til å delta i judo, selv om dette i sin tid var svært kontroversielt.

Det var japaneren Jigoro Kano som utviklet judo ved et akademi han grunnla i 1882. Han tok utgangspunkt i gammel krigskunst, men erkjente at den økende vestlige og høyteknologiske innflytelsen på krigføring og på Japan i en viss grad hadde gjort dens prinsipper foreldet. Derfor så han det som ønskelig å utarbeide en ny kampform som skulle trekke på det gamle, men likevel være nyskapende. Det var et slags industrielt prinsipp om effektivisering bak Kanos utvalg av metoder, fordi han ønsket seg de maksimalt effektive teknikkene som krevde minimal innsats. Dette var en helt ny måte å tenke kampsport på.

Snart vokste judo, og ble svært populært ikke bare i Japan, men også i mange europeiske land og i USA. I dag er judo en av verdens største kampsporter med mer enn 20 millioner utøvere. De fremste utøverne følges av en hærskare supportere, og judo har også blitt profilert gjennom inntredenen til mange judoka i såkalt blandet kampsport (MMA).