Japan – Budoens vugge

Japan — landet mange vil kalle budoens vugge. Det var her denne kampsporten først så dagens lys, da kampsportutøvere ønsket å legge fokuset på forståelse av sitt eget sinn, og ikke bare dyrking av strid.

japan budostore

japansk keiserKeiserdømmet i Øst-Asia er et land som er like mye myteomspunnet for sin ulikeartede kultur, som det er berømt for sine teknologiske nyskapninger. Dette landet har en lang og komplisert historie, med en rekke ulike samfunnsordener som har preget Japans utvikling – blant annet Shogun-tiden, en tid inspirert av den europeiske føydaltiden. I dag er Japan et parlamentarisk-demokratisk konstitusjonelt keiserdømme. Det er statsministeren som har den regjerende makten, mens keiseren har mer seremonielle oppgaver, ikke ulikt oppgavene den norske kongen har. Første skriftlige kildene man har av Japan er fra cirka 500 e.Kr., og landet levde svært isolert fra omverdenen helt frem til 1800-tallet. Inntil da var Japan et svært lukket samfunn, hvor en aristokratisk tankegang preget samfunnet. Det var invasjonen av amerikanske styrker som førte til at Japan måtte åpne opp litt, og gjennomgå en reformasjon. Under andre verdenskrig var Japan alliert med Italia og Tyskland, og var da i krig mot de allierte. Dette eskalerte da to amerikanske atombomber utslettet de japanske byene, Hiroshima og Nagasaki. Etter krigens slutt måtte Japan skrive under på en ikke-opprustningsavtale. Etter krigen fikk den japanske industrien mye oppmerksomhet, og ble nøye oppbygd. Dette har ført til at Japan tilhører den gruppen land i verden som har den høyeste levestandarden.

sumobryting, japanGrunnleggerne av Budo var japanske, og var som kjent inspirert av føydaltiden og dens hierarki og ordnede forhold. Budo er egentlig et samlingsnavn for alle kampsporter som kommer fra Japan, som karate og aikido. Dette er sporter som har vært med på å eksportere Japansk kultur til hele verden, og den japanske tenkemåten, som er litt annerledes enn det man er vant med fra resten av verden. Selv om dette er viktige sporter, er allikevel sumobryting den japanske nasjonalsporten.