Forskjellen mellom kampsport og kampkunst

I dagligtalen brukes gjerne uttrykkene kampkunst og kampsport litt om hverandre. Det er imidlertid en klar historisk og praktisk forskjell. I denne artikkelen skal vi gå litt nærmere inn på dette og avklare forskjellene.

Budo kampRent konkret så er de to uttrykkene to begreper som beskriver diverse kampdisipliner rundt omkring i verden. Det er imidlertid en vesentlig forskjell mellom kampsport og kampkunst. Det er at formålet og treningsmetoden er forskjellig. Kampkunsten har militær opprinnelse, hvor det ikke eksisterer sporstlige momenter. Kampkunsten ble brukt til å trene opp mennesker i krigsteknikker med tanke på krig og ikke med sport som formål. Brukes det våpen i kampkunst er det et ekte våpen. Dette kan for eksempel være det japanske sverdet katana.

Budo kamp1Mange av kampsportsgrenene har sitt utspring fra det militære, men de blir praktisert i sportslig regi med konkurranse etter klare regler. I de fleste kampsportene brukes det ikke våpen. Om det forekommer er det våpen som er modifisert til sportsbruk. Eksempler på dette er bambussverdet shanai i kendo.

I kampkunsten eksisterer det ingen konkurranser. Det skyldes selvfølgelig faren med utøvelsen enten det anvendes våpen eller ikke, og tradisjoner. Selv om de to begrepene brukes om hverandre i hverdagstalen og litteraturen uten at det skjeles til opprinnelse, historikk eller innhold, så er det en klar differensiering mellom kampsport og kampkunst i fagmiljøene.

Kampkunst handler om selvforsvar generelt og adferd i en ekte, uregulert konflikt. Derfor fokuserer alle kampkunstteknikker på å passifisere fienden. Eller med andre ord å sette fienden ut av spill. I tillegg til bruk av kampvåpen omfatter kampkunst ofte andre aspekter også. Det er forebygging av konflikter og selvdisplin. Noen kampkunstsystemer er komplette levesystemer for livsførsel med en passende religiøs eller filosofisk base. Dette gjelder spesielt systemer fra asiatiske land. I dag er de faktiske kampteknikkene med tiden kommet i bakgrunnen, eller de forstås som en vei til det endelige bestemmelsesstedet.

Budo kamp2For å gjøre det enda mer forståelig hva som er forskjellene mellom de to begrepene kan man vise det med noen eksempler. Kenjutsu er en japansk kampkunst grunnlagt i landets føydale periode før 1868. Judo derimot er en japansk kampsport grunnlagt i Japans moderne tidsperiode etter 1868. Judo er forøvrig også en olympisk idrettsgren. Fra andre land så er for eksempel kungfu og thaiboksing eksempler på henholdsvis en kinesisk og en thailandsk kampkunst.

Budo kamp4