Japan – Budoens vugge

Japan — landet mange vil kalle budoens vugge. Det var her denne kampsporten først så dagens lys, da kampsportutøvere ønsket å legge fokuset på forståelse av sitt eget sinn, og ikke bare dyrking av strid.

japan budostore

japansk keiserKeiserdømmet i Øst-Asia er et land som er like mye myteomspunnet for sin ulikeartede kultur, som det er berømt for sine teknologiske nyskapninger. Dette landet har en lang og komplisert historie, med en rekke ulike samfunnsordener som har preget Japans utvikling – blant annet Shogun-tiden, en tid inspirert av den europeiske føydaltiden. I dag er Japan et parlamentarisk-demokratisk konstitusjonelt keiserdømme. Det er statsministeren som har den regjerende makten, mens keiseren har mer seremonielle oppgaver, ikke ulikt oppgavene den norske kongen har. Første skriftlige kildene man har av Japan er fra cirka 500 e.Kr., og landet levde svært isolert fra omverdenen helt frem til 1800-tallet. Inntil da var Japan et svært lukket samfunn, hvor en aristokratisk tankegang preget samfunnet. Det var invasjonen av amerikanske styrker som førte til at Japan måtte åpne opp litt, og gjennomgå en reformasjon. Under andre verdenskrig var Japan alliert med Italia og Tyskland, og var da i krig mot de allierte. Dette eskalerte da to amerikanske atombomber utslettet de japanske byene, Hiroshima og Nagasaki. Etter krigens slutt måtte Japan skrive under på en ikke-opprustningsavtale. Etter krigen fikk den japanske industrien mye oppmerksomhet, og ble nøye oppbygd. Dette har ført til at Japan tilhører den gruppen land i verden som har den høyeste levestandarden.

sumobryting, japanGrunnleggerne av Budo var japanske, og var som kjent inspirert av føydaltiden og dens hierarki og ordnede forhold. Budo er egentlig et samlingsnavn for alle kampsporter som kommer fra Japan, som karate og aikido. Dette er sporter som har vært med på å eksportere Japansk kultur til hele verden, og den japanske tenkemåten, som er litt annerledes enn det man er vant med fra resten av verden. Selv om dette er viktige sporter, er allikevel sumobryting den japanske nasjonalsporten.

Budo

budoDet østasiatiske landet Japan er der hvor Budo først så dagens lys. Budo er egentlig mer et begrep som dekker alle de ulike japanske kampsportene, som de ni store Karate, Judo, Iaido, Kendo, Jodo, Shorinji kempo, Jukendo, Sumo, Naginatado og Aikido. Man finner også undergrener av Budo, som jujutsu, kyudo, ninjutsu og kenjutsu. Grovt oversatt betyr Budo “Kampsportens måte”, og man fant først dette ordet i kinesiske skrifter.

Man kan si at Budo først ble opprettet da de som bedrev kampsporter ønsket å legge til fokus på forståelse av sitt eget sinn, så vel som dyrking av strid. Striden var selvfølgelig også viktig, men man ønsket et skifte, et skifte mot en dypere forståelse av menneskesinnet, egoet, menneskets eksistens, naturen, hvor den endelige målet er å oppnå indre selvrealisering.

Menneskene som var med på å utvikle de klassiske Budo-disiplinene, var mennesker som arbeidet hardt med å lage en forbindelse mellom de kreative aktivitetene og idealismen fra fortiden. De hentet mye inspirasjon fra Føydaltiden, en samfunnsorden som ble kreert på 1600-tallet. I Japan het denne tiden Shogun. En shogun var en enehersker i Japan fra 1192 til 1868, da Meiji-æraen startet. Føydaltiden kan beskrives å være en æra hvor hierarkiet hersket, og det var ro og ordnede forhold.

Budo ble utviklet, ikke som en rekreasjonsmåte eller en idrett, men som en metode man kunne bruke til selvutvikling. Dagens Budo bærer for det meste preg av nåtiden, og de fleste Budo-sporter har elementer fra det 20. århundre. For å gjøre det lettere å skille mellom “moderne” Budo og “gammeldags” Budo, har man to inndelinger; Kobudo (klassisk) og Shinbudo (moderne).

Iaido

iaido, budostore.noIaido er en japansk kampsport, hvor et sverd er hovedelementet i sporten. Denne kampsporten legger vekt på å evnen til å være årvåken til sin motstanders sverd, og raskt trekke sitt eget sverd i forsvar.

Iaidou er et japansk ord og betyr “kunsten å trekke et sverd.” Første gangen begrepet “iaido” oppsto var i 1932, og er en kombinasjon av to ulike japanske ord. Lett oversatt kan det beskrives som å være konstant forberedt, og å matche/møte opposisjon umiddelbart”. Likt de fleste kampsporter har også iado fokus på det mentale, at man skal være tilstede og ha en umiddelbar reaksjon på det som hender en. Sammenlignet med andre budo-sporter, er iado en sport som har mye fokus på det indre og utøverens egenverdi.

Utøverne av denne sporten øver på bevege seg med smidige og kontrollerte bevegelser mens de trekker sverdet ut av sliren. Etter dette skal de kutte eller streife sin motstander, få blod på sverdet og så erstatte sverdet i sliren. Iaido-utøveres egenskaper skal være en blanding av en klassisk kriger og et spirituelt vesen som innehar et sterkt intellekt og besluttsomhet. Iaido har hentet sin inspirasjon til det metafysiske fra konfucianismen, Taoismen, Zen-metoden og bushido, morallæren for de japanske samuraiene.

Under kan du se en eldre dokumentar om iaido: