Aikido – ro og balanse

Den tredje av de store japanske kampsportene, aikido, er også den nyeste. Den ble utviklet rundt midten av forrige århundre av Morihei Ueshiba. Aikido bygger på et religiøst og filosofisk grunnlag som tas på alvor av de fleste som praktiserer denne kampsporten. Det er ikke en sport som handler om å bli en badass og vise seg frem.

ShihonageAikido dreier seg om kasting og avlåsing, særlig handler det mye om å kaste motstanderen. Det høres kanskje veldig vanskelig og tungt ut å kaste noen, særlig hvis man ikke selv er en stor og tung mann, men i aikido handler det om å benytte seg av motstanderens kraft like mye som ens egen. Man utnytter motstanderens aggressivitet og ubalanse, tar kontroll over den kraften han har med seg, og skifter retning på den mest mulig uten innsats av egne krefter. På grunn av dette fremstår aikido ofte også som en svært elegant måte for å forsvare seg selv mot større angripere, og har blant annet blitt populært blant kvinner. Selv om ikke aikido vektlegger slag og spark, forberedes utøverne på at angripere kan benytte seg av slike metoder.

For å kunne utøve aikido må du være i både fysisk og mental balanse. Du må ha stor ro og vite hvordan du best slapper av og puster godt, selv i en utfordrende eller endatil farlig situasjon. På det religiøse planet snakkes det om en forening eller syntese mellom jeg-et og en universell kraft kalt ki.

Aikido handler om å forsvare seg selv samtidig som man også veileder motstanderen, fører kraften over i en annen retning og samtidig på et mentalt plan søker å overbevise angriperen om å tenke seg om. Dette gjør man delvis ved å uskadeliggjøre motstanderen uten å skade vedkommende, i den grad det er mulig. Aikido er en freden og samholdets vei.